Kiểm Tra Bằng Lái Thật- Giả.

Việc kiểm tra bằng lái xe thật giả rất đơn giản: Bạn lên website của Tổng cục đường bộ Việt Nam GPLX.GOV.VN Sau đó bạn nhập số GPLX vào ô tra cứu GPLX, nếu xuất hiện hồ sơ của bằng lái đó, nghĩa là bằng đó là bằng thật.

Ngược lại nếu không thấy thông tin gì thì bằng của bạn là bằng giả và bạn nên đi học và lấy GPLX mới

Bằng được cấp có phải bằng thật? – Hiển nhiên bằng lái xe bạn nhận được là thật 100%, bạn có thể lên Sở công chứng hay bạn có thể kiểm tra số GPLX trên website của Tổng cục đường bộ.

banner-lam-bang-lai-xe-cap-toc