Thủ Tục

Thủ tục để có được bằng lái xe cấp tốc?

  • Bạn phải trên 18 tuổi
  • Có Passport gốc
  •  10 ảnh 3×4 nền xanh
  • 02 CMND photo

Lưu ý: Mỗi tháng chỉ có vài suất, cơ hội sẽ vuột mất vào tay người khác nếu bạn còn do dự.

cropped-truongan-logo.png