Chính thức trả lại tên trạm thu phí BOT


16:19


11/07/2018

Chính thức trả lại tên trạm thu phí BOT


Chiều 10-7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, đơn vị đã có văn bản về việc chuyển đổi tên gọi từ trạm thu giá BOT về tên gọi cũ, trạm thu phí BOT.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo, trong chiều 10-7 đơn vị này ban hành văn bản chính thức về việc chuyển tên tất tật trạm BOT từ “trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ” thành “trạm thu phí dùng dịch vụ đường bộ”, và công khai trên website của Tổng cục để người dân nắm rõ.

Cũng theo ông Huyện, trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản đề xuất Bộ GTVT về đổi tên gọi trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ thành trạm thu phí dùng dịch vụ đường bộ để thống nhất tên gọi hiệp, đơn giản, dễ hiểu, được người dân, doanh nghiệp tán đồng ưng.


Các trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ chính thức trở về đúng tên “Trạm thu phí BOT”

Cụ thể các dự án đường sẽ được gọi tên là trạm thu phí dịch vụ dùng đường bộ Km (lý trình) quốc lộ (tên quốc lộ); Dự án cầu gọi là trạm thu phí dịch vụ dùng đường bộ cầu (tên cầu) Km (lý trình) quốc lộ (tên quốc lộ); Dự án hầm là trạm thu phí dịch vụ dùng đường bộ hầm (tên hầm) Km (lý trình) quốc lộ (tên quốc lộ).

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tên gọi trạm thu phí đã được sử dụng từ khi có cơ chế thu phí sử dụng đường bộ, hợp với quy định tại Điều 51 Luật giao thông đường bộ năm 2008 (Trạm thu phí là nơi thực hiện việc thu phí công cụ dự giao thông đường bộ, được xây dựng theo quy hoạch hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn y); hạp với thói quen của người dự giao thông, được xã hội ưng.

Tên gọi “trạm thu phí” ở đây được hiểu là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được điều hành theo Luật Giá.


Ngân Tuyển


(ANTĐ)